Проекти за подобрување на условите за работа

EU FOR CLEAN AIR Kick-Off Meeting-ЕУ ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ, 10.000.000 €, ИПА на ЕУ Во рамките на проектот „ЕУ за чист воздух“ во рамки на Инструментот за претпристапна помош – ИПА 2021 година, 10 милиони евра се наменети за подобрување Read More …

Упис на првачиња уч. 2022/23

Уписот за првачиња во нашето училиште ќе се врши секој работен ден во периодот од 08:00 до 15:30 ч. (по претходно закажан термин на тел. број 078 200-271) . Согласно Законот за основно образование им се соопштува на сите родители/старатели Read More …

Програми за изборни предмети за 4 одделение

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE.pdf   https://docs.google.com/document/d/1Zf6dnydchMvKcNpuwIvrM8yCSDz_eKhn/edit   https://docs.google.com/document/d/1Wfcseu44bBad4jhKuJiBKiOARQxq80zz/edit?usp=sharing&ouid=107384510533123593266&rtpof=true&sd=true    

Изборни предмети учебна 2022/23г

Изборни предмети учебна 2022/23г – 5 одд. Од вкупно 64 анкетирани родители/ученици од 5 одд. за уч 2022/23 г,  64 родители/ученици се изјаснија за изборните предмети: Финансиска писменост(трета област) Оригами(втора област)   Одделенски раководители: Татјана Каранфиловска, Сузана Спасовска, Александра Илијевска Read More …